Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2013

Majosz
1710 826d 500


Gustav Klimt <3

Reposted fromwiecznazmarzlina wiecznazmarzlina viaFuel Fuel
Majosz

Harry Potter + sassiness (in the Goblet of Fire).

Reposted fromMoonTide MoonTide viahogwarts hogwarts
Majosz
3789 8f65 500
Majosz
Majosz
Majosz
9810 e66c
True story
Majosz
Majosz

Spending half a film wondering what you had previously seen the actors in

veganmudblood:

nicoosuxx:

ALWAYS.

 

Reposted frombazant bazant viafuturama futurama
Majosz
4839 7d5c
It must have made him laugh to say this
Reposted fromckisback ckisback viafuturama futurama
Majosz
2750 6af2
Reposted fromgrajki grajki viafuturama futurama
Majosz
Hobo + Rabbit = Hobbit
Reposted fromgeo404 geo404 viafuturama futurama

May 16 2013

Majosz

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

Majosz
2492 a951
Reposted fromszaryumysl szaryumysl viavaka vaka
Majosz
2318 1e09
Majosz
1829 a246 500
Reposted fromshirtsj shirtsj viamahvash mahvash
Majosz
1846 b3bd
Reposted frommahvash mahvash
Majosz
6679 315a 500
Reposted frommahvash mahvash

May 22 2012

Majosz
peanut butter cup brownies
Reposted fromeick eick viaFuel Fuel
Majosz
5057 af23 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaFuel Fuel
Majosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl